خف

ای جاست وانا سی

عععععععععععععععععععععرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

وب بوم بوم دوباره زدم هق

اما

پستام

کامنتاااا

هق همشون پرید که پرید :(((

اما چنتاشونو حتما برمیگردونم :)

و اکنون است که شاعر میفرماید

now everybody sing

i wanna hear you like

come on tell me like

همه دس دس