فوتوتیزرهای Taemin برای سومین مینی آلبوم سولوش Advice

پ.ن : چشمااا درویششششششششششششششششششششششششش :////

پاشید برید استغفار کنید :/

غسل اتلانتیس به جا بیارید :/