خیلی وقته از این پستا نذاشتم

و دیدم شما هم از این پستا نذاشتین

با اینکه هنوز امتحانام تموم نشده ولی واقعا دلم خواست به یاد قدیما بشینیم حرف بزنیمTT

پس بفرمایید به بخش کامنتا با کاپوچینو در خدمت باشیم :>

 

عا راستی

این مسترپیس (و ام وی مسترپیس ترش) رو هم از دست ندیدTT

چطور میتونید ایپکس استن نکنید تباها؟؟

دارن میان جزو فندومای اولم-

فک کنم بعد انسیتی گروه موردعلاقم باشن :"))