واقعا برای تک تکتون متاسفم

ینی میخواید بگید نمیدونید فردا گل پسرای سای دبیو میکنن و شما هنوز این وب رو فالو ندارید؟

تباها؟

نمیخواید تلنت استن کنید؟؟؟؟TTTTTTTTTTTT