بچه ها غزل ازم خواست که به همتون بگم لطفا حلالش کنید

و اینکه قرار نیست دیگه برگرده بیان